Event main image

קווים, נופי מלחמה: מאז'ינו, בר-לב

אוניברסיטת תל אביב, הגלריה האוניברסיטאית ע"ש גניה שרייבר ויד מישל

  • תערוכות, אמנות חזותית

קו מאז'ינו וקו בר-לב הם שניים מקווי הביצורים המפורסמים בעולם. שניהם נבנו אחרי נצחונות צבאיים משמעותיים (מאז'ינו ע"י צרפת אחרי מלחמת העולם הראשונה, קו בר-לב ע"י ישראל אחרי מלחמת ששת הימים). שניהם אמורים היו להעניק למדינה המבצרת ביטחון חסר תקדים. שניהם קרסו בזמן קצר מאוד עם פרוץ המלחמה הבאה. התערוכה תצליב מבט ישראלי ומבט צרפתי על שני הקווים המיתולוגיים האלו, ותרחיב את ההסתכלות על שאלת הביצורים שנותרה רלוונטית גם כיום. אוצרים ראשיים של הפרוייקט: גליה גור זאב וספי הנדלר.
אוצרת התערוכה: גליה גור זאב
תמונה: אסף עברון

התערוכה ״קווי מלחמה״ תציג התייחסויות של אמנים עכשוויים למגוון רחב של קווי הגנה, נושא שלא מפסיק להיות אקטואלי משחר ההיסטוריה ועד ימינו אנו. לאורך ההיסטוריה אנחנו עדים למבני התבצרות מרשימים בחלקי עולם שונים, שאינם ממלאים את הציפיות שתלו בהם. במרכז התערוכה שתי סדרות צילומים. האחת של אלכסנדר גווירקינג׳ר תיעד את שרידי קו מאז׳ינו (קו מאז'ינו היה קו של ביצורי בטון, מכשולי טנקים, עמדות למקלעים ואמצעי הגנה נוספים שבנתה צרפת לאורך גבולותיה עם גרמניה ועם איטליה בין מלחמת העולם הראשונה לשניה). גויירקינז'ר תיעד אותו במשך 10 שנים. גוף העבודות השני הוא של מיכה בר-עם שתיעד בזמן אמת את הקמת ״קו בר לב״, ״קו המעוזים״, מערך מבוצר שבנתה ישראל לאורך תעלת סואץ מסוף שנת 1967 ועד קריסתו בשנת 1973 במלחמת יום כיפור. בתערוכה מגוון עבודות המתייחסות לקווי הגנה היסטוריים ועכשוויים בארץ וברחבי העולם, שנוכחותם כיום אינה מעלה שאלות טקטיקות צבאיות אלא כאלה העוסקות בארכיטקטורה של מלחמה, בעיצוב מבני מלחמה והיבטים אמנותיים שלהם. התערוכה תעשה שימוש באמצעים מגוונים - צילומים, עבודות וידאו-ארט, כתבות עיתונאיות מצולמות ומיצג.

שיתוף פעולה בין הגלריה האוניברסיטאית ע"ש גניה שרייבר ויד מישל קיקואין באוניברסיטת תל אביב, המכון למחקרי ביטחון לאומי ועיתון הארץ, במסגרת עונת ישראל-צרפת.

אמנים מציגים: מרינה אברמוביץ, אלכסנדר גירקנז'ה, מיכה בר-עם, אסף עברון, נטע לאופר, עמיר בלבן, יעל לביא.

פתיחת התערוכה בתאריך 28 בנובמבר בשעה 20:00

פרויקט קווי הגנה
אוצרים ראשיים: גליה גור זאב, ד"ר ספי הנדלר. אוצרת התיאטרון: ד"ר שרון אהרונסון-להבי
אוצרת ראשית הגלריה האוניברסיטאית: ד"ר תמר מאיר עוזרת לאוצרת: יפעת פרל.
תערוכת "קווי הגנה. מאז'ינו, בר-לב ומעבר"
רעיון מקורי: ד"ר ספי הנדלר. פיתוח קונספט: ד"ר אילת זהר. אוצרת גליה גור זאב.
עוזרת לאוצרת: טל הרן

קווים, נופי מלחמה: מאז'ינו, בר-לב

  • נוב 28
אוניברסיטת ת"א