Event main image

הצהרת נגישות

אנו רואים רואה חשיבות גבוהה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות ובכך לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בנוחות ובקלות.

מידע על נגישות האתר

הנגשת האתר נעשתה לפי ההנחיות והתקנים שלהלן:

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013. 

התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים, הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים  Chrome

ו- Internet Explorer.

תפעול האתר ועזרי נגישות

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.

סייגים לנגישות האתר

אנו עושים מאמצים להנגיש את האתר במלואו ולאפשר לכלל האוכלוסייה ליהנות מתכניו, יחד עם זאת ישנם שני רכיבים מוחרגים באתר שלא הצלחנו להנגיש: דף הפייסבוק.

במידה וישנם תכנים נוספים בהם נתקלתם שאינם מונגשים, נשמח אם תעדכנו אותנו.

יצירת קשר בנושא נגישות

בכל שאלה בנושא נגישות ניתן לפנות לאלינור נח

באמצעות דוא"ל eleanor@web-done.co.il או בטל' 03-7545624