Event main image

2018 העונה המשולבת ישראל-צרפת

ברכות מראש ממשלת ישראל לרגל פתיחת עונת ישראל-צרפת 2018

"עונת ישראל-צרפת 2018", המתקיימת בשנת ה-70 לעצמאות ישראל, הנה אבן דרך משמעותית ביחסים בין מדינת ישראל והרפובליקה הצרפתית. אני מברך על הזדמנות זאת לחגוג את הברית האיתנה בין שתי מדינותינו – ברית המושתתת על ערכים משותפים וקשרים היסטוריים עמוקים.

ישראל וצרפת העניקו רבות לעולם בתחומי האמנות, התרבות, המדע והטכנולוגיה. תרומות אלה הן עדות ליצירתיות של עמינו והן משקפות את מחויבותנו המשותפת לחירות, כבוד האדם ודמוקרטיה.

הידידות העמוקה בין שתי מדינותינו מעוגנת במסורת רבת שנים של כבוד הדדי ושיתוף פעולה בין עמינו ובין מדינותינו. ב-1791, על כנפי המהפכה הצרפתית, הפכה צרפת לאומה האירופית הראשונה שהעניקה אזרחות מלאה ליהודים, ויהודים מצדם תרמו תרומה גדולה לחברה הצרפתית. צרפת אף הייתה אחת האומות הראשונות שהכירו במדינת ישראל, והיא העניקה לישראל סיוע שלא יסולא בפז במהלך שנותיה הראשונות של המדינה.

כיום, השותפות בין ישראל וצרפת מעולם לא הייתה חזקה יותר. שיתוף הפעולה התרבותי, טכנולוגי ומדעי בינינו מבוסס על הסכמים בילטראליים שנחתמו עוד ב-1959. מאז, הסחר בין שתי מדינותינו הלך ושגשג, וישנם מדי שנה ויותר ויותר תכניות מחקר משותפות ושיתופי פעולה תרבותיים. אנו אף משתפים פעולה באופן הדוק במאבק בטרור ובגלים הגואים של קיצוניות, אנטישמיות ואי-סובלנות שאנו עדים להם היום בעולם.

לכבוד הוא לי להיות מוזמן לפריז לרגל חנוכת "עונת ישראל-צרפת 2018" ע"י הנשיא מקרון. כולי ציפייה לקבל את פניו בביקור גומלין בירושלים בהמשך השנה.

"עונת ישראל-צרפת 2018" מהווה הזדמנות לחזק את הקשרים בין שתי מדינותינו באמצעות מגוון אירועים שמפגישים יחד מנהיגים עסקיים, אמנים, מדענים, חוקרים, אישי ציבור ואחרים. אני משוכנע שהפורומים הללו יעודדו המשך שיח רעיוני על מנת שנוכל יחד לממש את ההבטחה של העתיד.

תחי צרפת! תחי ישראל! תחי הידידות בין צרפת לישראל!

בנימין נתניהו,
ראש ממשלת ישראל

______________________

דבר נשיא הרפובליקה הצרפתית

יש קשרי ידידות שאינם יכולים להיפגע משינויים חברתיים עמוקים או מתנודותיה של ההיסטוריה. כזאת היא החברות בין ישראל וצרפת: יציבה ובטוחה. זהותה קבועה בעולם הנמצא בתנועה מתמדת.

ידידות זאת חייבת הרבה לקהילה היהודית בצרפת, אחת מהגדולות בעולם, שחבריה נעים בקביעות בין שתי המדינות, יוצרים תהודה, ומשפיעים על הנושאים הרבים המשותפים לצרפת וישראל. היא גם נשענת על נמרצותה של קהילת דוברי הצרפתית בישראל, שנושאים את הירושה של יהדות צרפת הגדולה, את הזיכרון של קהילות יהודיות רבות, שבמשך שנים רבות בגלות אימצו את שפתנו.

השילוב בין השאיפה לאוניברסליות והטלת עוגן בהיסטוריה משותף לישראלים ולצרפתים . זה בא לידי ביטוי במגמות הלאומיות המשלבות את עוצמת הזהות ואת תנופת האידיאל ההומאני.

איזו מדינה יכולה לספר על הטרגדיה האנושית טוב יותר מישראל? איזה עם נושא על כתפיו את משקל הרדיפות ולכן את החובה להילחם בברבריות יותר מהעם היהודי?

איזו אומה, יורשת תנועת "האורות" והמהפכה הצרפתית, חוותה על אדמה את ההרס שזרעו שתי מלחמות העולם, את ההשפלה שבכיבוש הגרמני, שמכירה את מחיר המלחמה ומבינה מה זאת עצמאות, מהי חרות, יותר מהאומה הצרפתית?

למדינות שלנו אחריות ושאיפות משותפות. יש להן אחריות להתגבר על ההווה כדי לבנות את השלום והשאיפה להיות שחקניות ולא נתינות במהלכים ההיסטוריים; ליצור ולא להסתפק בלהיות צרכניות של החיים המודרניים.

השיתוף הרוחני הזה, האחווה הזאת מחייבות אותנו. פרט לפן היומיומי, לצרפת יש מחויבות מוחלטת לקיומה ולביטחונה של ישראל. אבל היא גם משוכנעת שישראל צריכה, עבורה ועבור השלום והביטחון האזורי, להתגייס בכל כוחותיה להצלחת המשא ומתן עם הפלסטינים שיביא הסדר ראוי, צודק והוגן לסכסוך שנוגס באזור.

צרפת מצידה, מגינה באופן בלתי נלאה על פתרון של שלום אבל גם לוחמת בחירוף נפש ומגנה את כל גילויי האנטישמיות הנאלחים על כל צורותיו,  גילויים  שממשיכים להתפשט באירופה ובעולם לעתים תחת מעטה אחר.

באופן זה ישראל וצרפת, הישראלים והצרפתים, נשארים נאמנים להיסטוריה שלהם ולחובתם לשימור הזיכרון.

העונה המשולבת שלנו היא ההזדמנות הטובה ביותר לחגוג את הנחישות לשלום ולעיצוב העתיד. מטרתה של העונה לאפשר לאמנים, לאינטלקטואלים, למדענים, ליזמים, להידבר זה עם זה בחופשיות. שחקנים בעולם המודרני, מקור השראה לחירות, לכושר המצאה, יכולת לחדשנות.

עבור ישראל, העונה הזאת תהיה הזדמנות לגלות לצרפת את העושר של תרבותה העכשווית שהציבור הרחב עדיין לא מכיר אותו לעומק. אשר לצרפת, העונה תאפשר לה להדגיש את הדינמיות של כישרונותיה הצעירים ואת מרקמה הכלכלי של המדינה.

העונה המשולבת תהיה רגעים של הדברות יקרת ערך בין נשים וגברים מ"אומת הסטארפ-אפ" ומה- French Tech שמחדשים וממציאים את עולם המחר. היא תחזק את יחסי הגומלין כהבטחות לשיתוף פעולה עתידי ולתגליות גדולות. מכיוון שמדינותינו שותפות למחויבות הדמוקרטית, היא תהווה מקום מצוין לאינטלקטואלים ולדיון ציבורי.

עונת צרפת-ישראל מביאה עמה את ערכי השלום והחירות, כבוד האדם והתקדמותו, דו-קיום, סובלנות ודמוקרטיה. היא צריכה להיות, גם אם חיי היומיום מזכירים לנו שיש לפנינו עוד דרך, שיעור באופטימיות ובתקווה.

על ידי הבאת הכוחות היצירתיים של שתי המדינות שלנו, העונה המשולבת הזאת תזכיר לצרפתים ולישראלים את המקום הייחודי שהיסטוריה המשותפת שלנו מעניקה לידידות בינינו. על ידי חידוש האופן שבו שני העמים רואים זה את זה, העונה תאשרר את עוצמת הקשר בינינו, בשנה זו של יום השנה השבעים להקמתה של מדינת ישראל.

עמנואל מקרון
נשיא הרפובליקה הצרפתית

______________________

דבר האוצרים

הזיקה בין צרפת לישראל הינה ברורה וגלויה לעין: לשתי הארצות היסטוריה ענפה, שני העמים משמרים את הזיכרון, שתי התרבויות נושאות פנים לאוניברסליות. מזה שבעים שנה שתי המדינות משתפות פעולה במגוון רחב של תחומים מעולם התרבות והמדעים, על אף תהפוכות מדיניות ואינטרסים לעתים מנוגדים. העונה המשולבת שלנו צריכה להאיר, להרחיב ולהעמיק את יחסי הגומלין שכבר היום נושאים פרי.

השפעתה של צרפת בשדה התרבות הישראלי לא החלה ההיום, והיא נהנית מנוכחותה של קהילת דוברי צרפתית גדולה בישראל. התרבות הישראלית ואמניה, מצדם, זוכים יותר ויותר להכרה ולהערכה בצרפת. כמו מדינות רבות, ישראל וצרפת מתמודדות עם גלובליזציה תרבותית ומחויבות לשמר את הייחודיות שלהן ולהיאבק באחידות.

הנכסים העיקרים שעומדים לרשותנו בהתמודדות הזאת הם תרבות וחדשנות. בישראל, היצירתיות ורוח היזמות מגולמים במודל של אומת הסטארט-אפ. בצרפת, המדיניות התרבותית טיפחה יצירתיות וחופש מחשבה והולידה כמה מהיוזמות המוכרות ביותר בעולם.

כדי לחגוג את המפגש המשותף, ברור היה שיש לבנות תכנית שתתמקד ביצירה עכשווית ובחדשנות, ולהזמין את הצעירים של שתי המדינות להשתתף בה באופן פעיל. אכן, מעורבותו של הנוער היא שתעצב את עתידם של היחסים בינינו. דרך שיתוף פעולה בין בתי ספר לאמנויות ולעיצוב, בתי ספר למשחק  או אירועי מחול ותיאטרון, עונת צרפת-ישראל מזמינה מאות צעירים להיפגש, להכיר זה את זה ולהקים פרויקטים משותפים. עונת צרפת-ישראל 2018 היא גם תכנית שאפתנית של יותר מארבע מאות אירועים תרבותיים ומדעיים, מפגשים מקצועיים ופורומים שיתקיימו בצרפת ובישראל בין יוני לנובמבר 2018. העונה שלנו מגוונת ורב-תחומית. החל באמנות עכשווית, דרך מוסיקה, מחול, תיאטרון וקולנוע, היא מציגה אמנים בעלי שם עולמי ואמנים פורצים. העונה מציעה גם מקום חשוב לאמני רחוב וקבוצות 'סטריט-ארט' צרפתים וישראלים שיציגו במקומות שונים ובפסטיבלים בפריז, בטולוז, בביון, בתל אביב, בחיפה ובמקומות נוספים. בצרפת, שני אירועים מרכזיים: להקת "בת-שבע" ותזמורת ירושלים "מזרח מערב", שני הרכבים מזהירים בעוצמת השפה האמנותית שלהם והוירטואוזיות של המבצעים. בישראל, שני מאורעות תרבות צרפתיים יגיעו בפעם הראשונה: ה'פקנרופולי של לה רושל' ו"היום המשוגע" של נאנט. בעונה משולבת שהחדשנות במרכזה, חשוב גם להציג את הדברים שמעצבים את תעשיות התרבות: סדרות הטלוויזיה ומשחקי הווידאו. אנחנו צריכים גם לחגוג את קשרינו המדעיים ולציין את המפגש בין פרס 'נובל' ומדליית 'פילד' והענקת מקום של כבוד לתכנית החלל האזרחית הישראלית שפותחה בשיתוף צרפתי. לא שכחנו כמובן גם את השפה, את משענתה של התרבות, את הבסיס למחשבה ולדיאלוג: כמה אירועים יוקדשו לה, כמו גם שני פסטיבלים יפים: "ספרים על הבמה" בישראל במסגרת השותפות עם ה"קומדי פרנסז", ו"ספרות ישראל" בצרפת. את העונה התרבותית הזאת יחתמו, בצרפת ובישראל, קולותיהם של שני אמנים הנושאים מסר של פיוס. הדיאלוג בין שתי המדינות שלנו הוא פורה. אנו מקווים, באמצעות האירועים המתוכננים, לתרום למפעל –מפעל העתיד. בתקווה שהגיוון והאיכות של בחירותנו יתרמו לכך.

ססיל קאיו-רובר, אוצרת כללית עבור צרפת
עמנואל הלפרין, אוצר כללי עבור ישראל